NLM barnehagene sin visjon

SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR

Barnehagane skal i nær forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gi barna kristen oppseding i eit godt og trygt miljø.

Dei skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheiter og utvikle deira evne og vilje til å samarbeide med andre, og bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i heimlandet og mellom andre folkeslag.