SLIK SØKJER DU PÅ BARNEHAGEPLASS

Vi har samordna opptak med kommuna. Søknad sendast på elektronisk søknadsskjema som du finn på Giske kommune si heimeside. Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars.