Storhornet

3-6 år

27 barn har plass på Storhornet dette barnehageåret.

Her jobbar:

Gunn Sissel, Oddfrid, Beate, Kari, Aashild, Emelie