Vår politikk angåande bilete på heimesida.

På heimesida vil vi legge ut bilete av situasjonar, ikkje portrett. Vi legg aldri ut bilete av berre eit barn. Det blir altså bilete av situasjonar med fleire barn i lag, og minst mulig av ansikta viser. Barn/vaksne må vere "heldige" på dei bileta som vi legg ut. Bilete der barn kan kjennast igjen, er kun på den sida som er passord beskytta.