Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet gi barna kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Arbeidet med lek, læring og sosial kompetanse skal samlet bidra til barnas allsidige utvikling. Våre verdier skal gjenspeile ansvar og omsorg for mennesker rundt oss, både lokalt, nasjonalt og